Werkwijze

Een verwijzing voor specialistische jeugdhulp van de huisarts, voogd of het gebiedsteam is voor de zorg vanuit de Jeugdwet. Voor volwassenen is een verwijzing niet perse noodzakelijk.

Na aanmelding volgt meestal binnen 2 weken een kennismaking en intake.

De wachttijd voor de start van de behandeling van jeugd bedraagt gemiddeld 2 maanden.

Individuele therapie omvat minimaal vijf sessies van een uur of drie kwartier. Er vinden geregeld evaluatiemomenten plaats.

Voor nadere diagnostiek kan gebruik worden gemaakt van een driedelige diagnostische tekentest, de Diagnostic Drawing Series, kortweg DDS genoemd.

Het beeldend proces wordt beleefd als een actief proces waarbij positieve verandering en persoonlijke kwaliteiten centraal staan. In mijn werkwijze ga ik uit van de psychosynthese. Dit is een benadering die de mogelijkheid biedt, verschillende aspecten van jezelf te ontdekken, te ervaren en te integreren. Hierbij zijn beelden het uitgangspunt. Naast beeldend werken worden ook andere methodieken gebruikt, zoals (grens) visualisatieoefeningen of werken aan de hand van verhalen.

coaching met behulp van de verbeeldingstoolkit bij kanker: Ik werk met behulp van de verbeeldingstoolkit en imaginatieoefeningen. https://vimeo.com/107124495