Helios

Helios is de zonnegod uit de Griekse mythologie. Met zijn stralende zonnewagen rijdt hij door de hemel en brengt mensen licht.

De zon is voor de meeste tradities het symbool van scheppingsenergie en scheppende creativiteit. Daarnaast luidt de zon een nieuw begin in.

Helios in Drachten biedt specialistische jeugdhulpverlening en beeldende therapie. Helios richt zich in de behandeling op kinderen, jeugdigen en hun gezinnen en op volwassenen.

De hulp is laagdrempelig, non verbaal  en ervaringsgericht. Hierdoor sluit het aan bij kinderen, jongeren en volwassenen die niet goed kunnen of willen praten over hun gevoelens, gedachtes of hetgeen ze hebben meegemaakt.
Mijn missie is om mensen te laten ervaren dat ze er mogen zijn. Mijn hart ligt bij het werken met kinderen, die steun nodig hebben bij hun ontwikkeling tot volwassene. Ik zet me graag in voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en bij een vermoeden van problematische gehechtheid. Doordat ik, vanuit mijn persoon en ervaring, goed weet aan te sluiten bij het kind en zijn behoefte, lukt het me vaak om bij deze kinderen vertrouwen op te bouwen. Wanneer ze hierdoor meer in contact komen met zichzelf voelt mijn werk als geslaagd.

Helios is gespecialiseerd in rouwverwerking en traumaverwerking.
Het aanbod bestaat uit beeldende vaktherapie /  affectregulerende therapie.

De praktijk wordt bij anoniem tevredenheidsonderzoek gewaardeerd met gemiddeld een 9