Pauwergroep

Je vleugels uitslaan en trost zijn op jezelf.

 

 

 

‘Pauwer’ is een laagdrempelig aanbod voor kinderen van 8 tot 13 jaar. In tien kleinschalige bijeenkomsten met vier kinderen wordt gewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen  en het versterken van sociale vaardigheden . Er wordt gewerkt met creatieve, beeldende opdrachten, verhalen en spelmateriaal. Veel van de opdrachten zijn samenwerkingsopdrachten, zodat de vaardigheden met elkaar kunnen worden geoefend.

Na de tweede groepsbijeenkomst vindt een ouderbijeenkomst plaats waarin u als ouders geïnformeerd wordt over de opbouw van het programma en de werkvormen waarmee de kinderen gaan werken en de opdrachten die ze mee naar huis krijgen.