Ontdek je eigen kleur

IMG_0434. bijgesneden

Veel kinderen in Nederland maken een scheiding van hun ouders mee. Iedere ouder en ieder kind krijgt te maken met de vaak grote impact van een scheiding. Vaak verloopt het verwerkingsproces goed en vinden ouders en kinderen een nieuw evenwicht in een  nieuwe situatie.

Om kinderen te ondersteunen tijdens dit proces hebben we een training ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd:

Ontdek je eigen kleur

De training is een laagdrempelig aanbod voor kinderen om de emoties rond de scheiding van hun ouders op een creatieve en speelse wijze plek te geven. Het wordt op school gegeven aan kinderen uit de groepen 3 t/m 8, in een kleinschalig groepje.

In 7 bijeenkomsten van 1,5 uur werken de kinderen aan de hand van het boek ‘Kamil de groene kameleon’ van Danielle Steggink (Uitgeverij SWP) met verschillende thema’s rondom de scheiding. Er wordt gewerkt met creatieve opdrachten en er wordt aan de hand daarvan met elkaar over gesproken en geoefend.

Na de tweede bijeenkomst vindt een ouderbijeenkomst plaats waarin ouders geïnformeerd worden over de inhoud van de training en de werkvormen die de kinderen krijgen, waar ze ook thuis mee aan het werk gaan. Nadat de training is gegeven bieden wij een individueel oudergesprek waarin de uitkomsten van de training met de ouders worden besproken.

Soms blijkt dat kinderen het moeilijk hebben. Een vervolgtraject kan dan nodig zijn en kan geboden worden door Helios. Het kan ook zijn dat ouders hulp nodig hebben bij het opnieuw organiseren van hun ouderschap. Hierin kan Praktijk Invia van betekenis zijn.

De training is ontwikkeld door Praktijk Invia en Helios en wordt gegeven door Christien Post van Helios en Dieneke Reitsema van Praktijk Invia. Mocht de school van uw kind baat kunnen hebben bij deze training, dan kunt u de school vragen ons te benaderen. Wij staan hen graag te woord met vragen en ons trainingsaanbod. Voor vragen kunt u Dieneke of Christien vragen. De training kan op school worden aangeboden of bij de huisartsenpraktijk in Nijbeets.